سیستم مدیریت انرژی ساختمان

سیستم مدیریت و هدایت پارکینگ

به منظور کنترل کيفيت ارائه خدمات ، کاهش اتلاف وقت ، رفاه بيشتر و کاهش يا از بین ‌بردن هزينه ‌هاي پرسنلی از سیستم ‌هاي مديريتي و هوشمند در بخش پارکینگ مي‌ توان از این سیستم ها بهره برد. در این سیستم ها میتوان به‌ جاي هدايت رانندگان توسط افراد، سيستم هدایت پارکينگ به ‌طور اتوماتيک عهده ‌دار آن شده و هر خودرو را به محل دقيق و از پيش تعيين شده، هدایت نماید.

در این سیستم ظرفیت موجود پارکینگ در هر طبقه براي رانندگان نمایش داده می شود و همچنین در بخش مدیریت و مانیتورینگ سیستم وضعیت پر و خالی بودن هر مکان پارک قابل مشاهده است . امور مربوط به دریافت قبض ورود و پرداخت نیز میتواند از طریق کیوسک های خود سرویس انجام گردد .

ادامه مطلب

سیستم مدیریت انرژی ساختمان

سیستم مدیریت انرژی ساختمان

در سیستم های مدیریت انرژی ساختمان می توان با اندازه گیری، جمع آوری داده و مانیتورینگ تجهیزات مربوط به تولید، انتقال و مصرف انرژی از طریق سیستم BMS، و یا در صورت عدم وجود سیستم BMS بصورت جداگانه از طریق تحلیل اطلاعات دریافت شده از هر تجهیز، مانند سیستم روشنایی، مولد ها، تجهیزات گرمایش، سرمایش، تهویه و ... نسبت به کاهش و بهینه سازی مصرف انرژی اقدام نمود.

همچنین در بخش مولد ها و منابع انرژی درصورت تنوع منابع در دسترس در هر زمان می توان از بهینه ترین متبع استفاده نمود. به ویژه در صورت وجود و در دسترس بودن منابع تجدید پذیر می توان آنها را در اولویت قرار داد. و نیز در موارد ممکن، به بازیافت انرژی مانند انرژی برگشتی از آسانسور ها اقدام نمود. با داشتن داده های مناسب و با کنترل هوشمند و خودکار میتوان نسبت به صرفه جویی در مصرف انرژی اقدام نمود.

 

ادامه مطلب

سیستم مدیریت ساختمان

سیستم مدیریت ساختمان

در هر ساختمان می توان با خودکار سازی، کنترل هوشمند، مدیریت متمرکز و یکپارچه سازی فرآیند ها و با تعریف سناریو های مطلوب و دلخواه اقدام به طراحی و اجرای سیستمی مقیاس پذیر و انعطاف پذیر در حوزه های مربوط به مصرف انرژی، آب مصرفی، روشنایی، کنترل لوازم خانگی، باز و بسته شدن ینجره ها و پرده ها، کنترل دسترسی ورودی و بخش های مختلف ساختمان، اعلام حریق، هشدار نشت گاز، نظارت تصویری، صوتی و پیجینگ، اینترکام، سیستم های اطلاع رسانی، سیستم های مخابراتی و ارتباطی، سیستم تهویه هوا، سیستم گرمایش و سرمایش نمود.

ادامه مطلب

خانه هوشمند

خانه هوشمد

در هر خانه می توان با خودکار سازی، کنترل هوشمند و مدیریت متمرکز فرآیند ها و با تعریف سناریو های مطلوب و دلخواه اقدام به طراحی و اجرای سیستمی مقیاس پذیر و انعطاف پذیر در حوزه های مربوط به مصرف انرژی، آب مصرفی، روشنایی، کنترل لوازم خانگی، باز و بسته شدن ینجره ها و پرده ها، کنترل دسترسی ورودی و بخش های مختلف خانه، اعلام حریق، هشدار نشت گاز، نظارت تصویری، اینترکام، سیستم های اطلاع رسانی، سیستم های مخابراتی و ارتباطی، سیستم تهویه هوا، سیستم گرمایش و سرمایش نمود .

 

ادامه مطلب